Garanciális feltételekA GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS MENETE


Minőségi kifogását bejelentheti az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +3620 2764023

Email cím: info@netmatrac.hu

Postai úton: Netmatrac Kft., 7630 Pécs, Álmos utca 3


Kérjük hogy amennyiben lehetősége van rá, mellékeljen a matrac hibáját bemutató képeket a hiba leírásához. A fényképek kiválzhatják a helyszíni jegyzőkönyv elkészítését. A megfelelő képek elkészítéséhez kollégáink segítséget, tanácsot adnak bármely elérhetőségünkön.

Ha a meghibásodást bemutató képek kivitelezése nem kivitelezhető, kollégánk helyszíni jegyzőkönyet készít, melyben rögzíti a matrac állapotát és használatának körülményeit.

A rögzített adatokat továbbítjuk a gyártó felé, a döntésük szerint jogos garanciális igény esetén javítjuk vagy kicseréljük a terméket.


A Golden Dream a vákuum matrac belső magjára vállal plusz garanciát, a termék leírásában található időre. A párnázatra, textíliára a jótállási idő a jogszabályban meghatározott. A gyártói plusz garancia feltétele a jótállási jegy megléte, ennek hiányában a szavatosság ideje a 151/2003. (IX.22.) Korm .sz. rendeletben foglaltak szerint:


1 év – amennyiben a termék vételára 10.000 – 100.000 Ft között van.

2 év – amennyiben a termék vételára 100.000 – 250.000 Ft között van.

3 év – amennyiben a termék vételára 250.000 Ft felett van.

 

 

JÓTÁLLÁSI JEGY


Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük a bizalmukat, amelyet termékünk megvásárlásával tanúsítottak. Célunk az, hogy olyan kiváló minőségű termékeket biztosítsunk Önöknek és családjuknak, amelyek hozzásegítik Önöket a kellemes és élénkítő pihenéshez. A termékeink az ISO 9001 minőségi rendszer szabványainak és követelményeinek megfelelően kerülnek gyártásra. A matracaink (fedőmatracaink) hosszan tartó komfortot fognak biztosítani Önöknek.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik a jótállás időtartamáról.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés értelmében a jótállás időtartama az alábbi:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
A szavatossági idő a matrac elnevezése mellett szerepel. A szavatosság a matrac belső magjának funkcionális feladatára vonatkozik.

A töltő, párnázó rétegre, a huzatra és más a matracban felhasznált anyagra a jogszabályban meghatározott idejű jótállás vonatkozik. Azokra az elváltozásokra, amelyek a matrac funkcionalitását nem csökkentik (nyúlás, hullámosodás, bolyhosodás, szakadás, oldalkitüremkedés cérnabomlás, színeződés) a szavatosság nem vonatkozik.
A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a forgalmazót terhelő kötelezettségeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. §-a és 6:162. §-a tartalmazza. A vásárló köteles a termék hibájáról, annak észlelését követően haladéktalanul közölni forgalmazóval. A késedelmes bejelentésből eredő károkért a vásárlót terheli a felelősség.

FELTÉTELEK A JÓTÁLLÁS HASZNÁLATÁRA:


A jótállás csak az ügyfél által bemutatott pénztári nyugtával/számlával és garancialevéllel érvényes, amellyel bebizonyítható a termék megvásárlása az adott forgalmazótól. A garancia a termék átadásának napjával lép érvénybe.

A kár helyreállítására való költségeket a gyártó viseli abban az esetben, ha a reklamáció jogos, a magyar Fogyasztóvédelmi Törvény vagy a kereskedelmi garancia rendelkezéseinek megfelelően, ha utóbbi nagyobb jogokat nyújt a törvényhez képest. A jótállás időtartama nem haladhatja meg a garancialevélben feltüntetett időtartamot .A jótállási időszak elteltével a fizetett javítás lehetősége áll rendelkezésre. Garancia csak a termék rendeltetés szerinti helyes használata és a jelen jótállási jegyben leírt, a matrac / fedőmatrac, ágykeret / kicsomagolására, használatára és kezelésére való utasítások betartása esetén nyújtható.

Ha az eladó nem tudja megjavítani a terméket az ügyfél lakcímén, akkor ő köteles elszállítani javításra a terméket.
A kár helyreállításának költségeit a fogyasztó viseli abban az esetben, ha az áru nem garanciális a magyar Fogyasztóvédelmi Törvény rendelkezéseinek, valamint a kereskedelmi jótállás záradékainak megfelelően.
A gyártó által nem feljogosított szervizben végzett javítások költségeit az ügyfél viseli, még a jótállási időszakban is.
A forgalmazó fenntartja azt a jogot, hogy eldöntse a termék cserére jogosult-e vagy javítható-e.

Abban az esetben, ha a matrac a forgalmazónak javításra vagy cserére történő átadása nélkülözhetetlen, akkor a matracot /fedőmatracot, ágykeretet/ gondosan be kell csomagolni, helyesen tárolni jó egészségügyi-higiénikus állapotban, hogy elkerülje a termék további károsodását. A jó állapot megőrzése az ügyfél kötelessége. Ha nem tartja be ezeket a kötelességeket, a garancia nem lesz érvényesíthető. Abban az esetben, ha már nincs gyártásban hasonló alapanyag vagy a termék, a forgalmazó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint más hasonló anyagot használjon vagy az adott modellt jellemzőkben és árban a legközelebb álló modellre cserélje.
A Forgalmazó nem vállalja a matrac /fedőmatrac, ágykeret/ felszerelési/leszerelési költségeit és a címen az ajtóig történő szállítás költségeit az elszállítás során. A szállítás a címig történik /az emeletre szállítás az ügyfél kötelessége/.

A garancia feltételei csak az otthoni használatra érvényesek és nem alkalmazhatók szállodákra, menedékházakra, vendégházakra és közintézményekre. A termék megvásárlásánál és használatánál a fenti intézményekben a Magyarországon hatályos, érték sávos garancia érvényes, azonban a hosszabbított kereskedelmi garancia nem.

Nem vonatkozik Jótállás és Szavatosság az alábbi esetekben:


 • Ha a terméken bárki átalakítást, vagy javítást végzett.
 • Ha a matracokat kemikáliával tisztítják.
 • Ha a matracot porszívózzák, mert a vákuumhatás tönkreteheti a hab térszerkezetét és idő előtti tönkremenetelét okozhatja.
 • A természetes elhasználódásból eredő elváltozás .(bolyhosodás.nyúlás, hullámosodás,oldalkitüremkedés,színeződés stb.) nem garanciális esemény.
 • Ha a matracot tisztításkor erősen dörzsölik.
 • Ha a matrac alatti ágyrácsok közötti távolság nagyobb mint 6 cm. (táskarugós matracoknál 4cm)
 • Ha a matrac alatt, szivacs, vagy nem merev és sík alátámasztás van.
 • Nem rendeltetésszerű használat, /ugrálás, ülő használat tornázás,stb../
 • Ha a hibára való tekintettel engedményesen vásárolták a terméket.
 • Matracra folyadék ömlik, illetve a termék szennyezett, vagy higiéniai szempontból kifogásolható.
 • A matracot behajlítják.
 • A matrac címkéjét leveszik.
 • A matracot nem ágyban használják, (pl padlón, heverőn)
 • Amennyiben nem a használati útmutató szerint használták.
 • A matracot úgy helyezték el, hogy nem közelíthető meg a helyiségben minden berendezési tárgy, ki és bejárat, csak a matrac nem rendeltetésszerű használatával. Pl.: átjárás, állás rajta.

Nem garanciális elemek:


 • A matrac törzsének besüppedése 3 cm-nél kisebb, a fedőmatrac magjának besüppedése 1 cm-nél kisebb.
 • A matrac rongálódása a nem megfelelő ágykeret használata következtében történt.
 • Komfort érzet, a matrac puhaságának vagy keménységének természetes változása, nem a megfelelő komfortú matrac választása. Foltok, bepiszkolódás vagy égésnyomok miatt.
 • A textíliák és a damaszt feldörzsölődése.
 • A matrac fogantyúk, a törzs levegőztető nyílásai.
 • A termék elpenészedése párás helyiségben, vagy ahol nedvességet kibocsátó készüléket használnak. A penész megjelenése három hónappal a termék megvásárlása után.
 • Az ügyfél hibája miatti hibás méretű vagy modellű matrac /fedőmatrac, ágykeret/ kicsomagolás után nem cserélhető ki.
 • A fogyasztó fizikai, és egészségi állapotával kapcsolatosan eredő elváltozásokért, melyek túlhasználódás eredményeként következnek be, nem vállaljuk a felelősséget.
 • A besüppedés foka és a visszaállási időben bekövetkezett természetes változás, a hosszan tartó használat eredményeként, ha a változás nem hat a matrac /fedőmatrac, ágykeret/ minőségére és funkcionalitására.
 • A garancialevélben leírt matrac /fedőmatrac, ágykeret/ használatára és karbantartására vonatkozó utasítások nem betartása.
 • A garancia nem érvényes az esetben, ha a termék nincs tökéletes higiénikus állapotban vagy fizikai rendellenességei vannak, amelyek a termék szabálytalan használatának a következményei, a karbantartási/ használati utasítások be nem tartása következtében.
 • Amikor vásárláskor nincsenek figyelembe véve speciális igények (Egészségügyi problémák, extra terhelhetőség, súlyhatár) Amikor a Vevő nem együttműködő a garanciális ügyintézéskor.
 • Amikor az ügyfél nem mutatja be a számla másolatát, a garancialevelet és az eladás dátumán kapott pénztári nyugtát. Abban az esetben, ha a matracot /fedőmatrac/ nem védték matracvédővel, lepedővel, vagy takaróval a károsodás vagy szennyeződés megelőzésének érdekében.
 • Ha a terméket nem védték, az eladó visszautasíthatja az ügyfél cserére vagy javításra vonatkozó kérését.

A joggal felmerült igény esetén a termék javításra kerül, illetve a szerviz döntése esetén kicseréljük. Amennyiben a vevő értékesebb matracot választ, a vásárláskori bruttó eladási érték és az értékesebb matrac bruttó eladási értéke közötti különbözetét a vevő kiegyenlíti. Ha modellváltás miatt ugyanazt a modellt nem tudunk biztosítani, azonos kategóriájú termékre cseréljük.

A törvény által előírt garanciális időn (100.000 forintos értékhatárig egy év, 100.000 - 250.000 forintig 2 év, 250.000 forint érték felett 3 év) túl a forgalmazó a saját hatáskörében dönt, felülbírálati szerv nélkül.

A nem jogos garanciális igény esetén a kiszállási díjat a kérelmező fizeti. A garanciális szolgáltatások a fent leírtak szerinti garanciális időben díjmentesek. A garanciális csere vagy javítás után a garancia idő nem kezdődik ismét előröl.

A termék megvásárlásánál és használatánál a Magyarországon hatályos, érték sávos garancia érvényes, azonban a hosszabbított szavatosság nem.

A szavatosság időtartama alatt lép érvénybe az időarányos szavatosság, ami a szavatossági idővel és a vásárlás óta eltelt használati idővel arányosan lehet kiszámolni a következő módon:

J=(M/T)X(T-Th) (egy hónapra érvényes összeg szorozva a fel nem használt hónapok számával)
J: az időarányos jótállási összeg mértéke
M: az áru vásárláskori értéke
T: a jótállási és szavatossági idő hónapokban kifejezve
Th: a használat ideje a vásárlás óta hónapokban

Fogalmi elemek:
1. Gyártó: A terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló.
2. Forgalmazó: Az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.


A szavatossági igény érvényesítésének feltétefe:

A reklamáció bejelentése a következő telefonszámra illetve címre történhet a Jótállási jegy és a vásárlást igazoló számlával együtt:

T-Textil Kft 7ó24 Pécs, Álmos u. 3. Telefon/fax.: +36 20 2764023 info@netmatrac.hu