Általános szerződési feltételek

A következő ÁSZF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát az Netmatrac.hu internetes oldalon. A regisztráció az ÁSZF elfogadását is jelenti.
Általános Szerződési Feltételek

A Szerződési Feltételek alapfogalmai

Szolgáltató adatai:
Neve: Netmatrac Kft.
Címe: 1063, Budapaest, Szinyei Merse Pál u. 21.
Adóigazgatási azonosítószám: 23481318 – 2 – 42
Cégjegyzék száma: 01 – 09 – 967575, vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál.
Bankszámlaszám: 10402427 – 50526587 – 50651001

A Vevő
Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel vagy vásárol.

A Szállító
A Netmatrac.hu álltal megbízott szállítmányozó cég: MPL futárszolgálat.
Küldeményforgalmi üzletszabályzatuk:
http://posta.hu//kepek/upload/2011-05/ASZF_III_20110615.pdf

1.) Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Netmatrac.hu a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő körülményeket.
A Webáruház Szerződési Feltételei a Netmatrac.hu és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

1959. évi IV. törvény (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok)
Ptk. 306. törvény

1.1 A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele
A Webáruház Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.2 A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya
A Netmatrac.hu fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház szolgáltatást biztosítja.

2.) A Webáruház-szolgáltatás
Az Netmatrac.hu a Vevő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

2.2 Regisztráció
A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.
A Szolgáltatót a Partner által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Netmatrac.hu azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

2.3 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vevő a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Netmatrac.hu fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

2.4 Megendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vevő a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

3.) Fizetési feltételek
A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással a Netmatrac.hu számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Netmatrac.hu részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vevő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.) Szállítás

4.1 A szállítás módjai
– Postai szállítás átutalással
A Vevő a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át a vételárat, az áru(k) ellenértékét. A Szolgáltató a vételár jóváírásának időpontját követően postázza a vásárolt terméket. A Szolgáltató hetente két napon, kedden és csütörtökön teljesíti a csomagok indítását.

– Postai szállítás utánvéttel
Az összeget a Vevő az átadó postai dolgozónak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a postai utánvét költséget. A utánvét szolgáltatás díja a Magyar Posta aktuális árszabása alapján kerül megállapításra. A Szolgáltató hetente két napon, kedden és csütörtökön teljesíti a csomagok indítását.

4.2 A szállítás általános jellemzői
A Szolgáltató kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogadja el.
A Szolgáltató magára vállalja a szállítás költségeit a települések közigazgatási határain belüli címekre. Külterületre történő szállítás esetén a Futárszolgálat díjszabásában feltüntetett plusz költségek a Vevőt terhelik.
A szállítás minden esetben az Ön kerítéséig, kapujáig, társasháza bejáratáig, a cím illetve a közterület határáig szól, a Futárszolgálat munkatársa nem viszi be a termékeket rendeltetési helyükre.

4.3 Sikertelen kézbesítés
Az ingyenes házhoz szállítása kizárólag az első kiszállításra vonatkozik, újbóli megkísérlése a termék kiszállításának díja 4900 Ft + ÁFA, amit a szállításkor egy összegben Vevő köteles a futárszolgálat munkatársának számla ellenében megfizetni.
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Netmatrac.hu érvénytelennek nyilvánítja és törli.
Amennyiben a Futárszolgálat az nem tudja átadni (tévesen megadott cím, átvevő hiánya, a termék vételárának kifizetésének megtagadás …stb.), úgy a következő megkísérelt kiszállítás teljes költsége a Vevőt terheli.
Amennyiben a termék átvételekor hibát, sérülést tapasztal vagy bármilyen kifogással él, úgy azt tüntesse fel a szállítólevélen és lépjen kapcsolatba a Netmatrac.hu irodájával elérhetőségeink valamelyikén, hogy mielőbb megoldást találhassunk a probléma megoldására.
5.) A Vevő jogai és kötelezettségei, garancia

5.1 Elállás a vásárlástól
A Vevőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vevőt terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Netmatrac.hu videofelvételt készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vevőnek. Az elállásra nyitva álló 8 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő a csomagot átvette.

5.2 A garancia

Matracaink belső magjára 5 év garanciát vállalunk, a matracok huzatára 2 évet, hiszen a külső textil réteg van leginkább kitéve véletlen sérüléseknek, szennyeződéseknek.
Az Apple típusú matracok belső magjára 2 év csrere garanciát vállalunk!
6.) Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Netmatrac.hu a következő adatokat rögzíti a Vevőkől:
A Vásárláshoz szükséges adatokat:
– Vevő neve
– Szállítási cím
– Elektronikus levelezési cím
– Elérhetőségi telefonszáma
Időpont, melyben a futárszolgálat kézbesíteni tudja csomagját
Választhatóan megadható adatokat:
– Egyéb közlendő
– Számlázási cégnév
– Adószám a számlázáshoz

A megrendelések kiszállítása érdekében a Netmatrac.hu a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére:
• Megrendelő neve • A teljes Szállítási cím • Egyéb közlendő • Lehetséges átvételi időpontok • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) • Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A Szállító, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli és a kézbesítés után azokat a Netmatrac.hu részére visszaszolgáltatja illetve megsemmisíti.

6.2 Adatok változtatása
Megadott adatait elérhetőségeink bármelyikén módosíthatja illetve kérheti azok törlését.


Év végi szállítások, változások kínálatunkban.

Tisztelt Vásárlóink! Néhány termékünket helyett újabbakkal bővítjük kínálatunkat, így rendelés előtt érdemes telefonon vagy elektronikus levélben érdeklődni a készlet felől. Igyekszünk karácsonyig minden megrendelést teljesíteni, kérjük Önöket hogy a fontos a határidő, érdeklődjenek hogy teljesíthető e rendelésük. Köszönettel, a Netmatrac csapata.

Fontos!

Sajnos kénytelenek leszünk árat emelni, jelenlegi árainkat a készlet erejéig tudjuk tartani. Egyedi méretű matracokra hosszabb határidővel és az új árakon tudunk ajánlatot adni. Megértésüket köszönjük.

Újdonság!

Stella ágyunk matraccal együtt, kedvezményes, bevezető áron érhető el! Keresse a matracok kategóriában!

Termékkereső

Kosár

Kérdőív

Melyik típusú matracot kedveli a legjobban?

Eredmények megtekintése

Loading ... Loading ...